Sunday, January 1, 2012

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Bahagian Asas Komputer
   - Mengenal pasti bahagian-bahagian komputer ( moniter, tetikus, papan kekunci, unit sistem)
Monitor
( Fungsi: Membaca teks dan melihat gambar )
                                                                                                                                                                                                   
Tetikus
( Fungsi: Mengawal penuding arah di skrin komputer )
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                      
Papan kekunci
( Fungsi: Menaip perkataan, nombor dan simbol )
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              
Unit Sistem
( Fungsi: Memproses dan menyimpan data )
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                            

No comments:

Post a Comment